گزارشی از آخرين وضعيت زانيار و لقمان مرادی دو زندانی سياسی کُرد محکوم به اعدام
Roshangari
30-Mar-2012

طبق گفته خود اين دو زندانی سياسی مدت ساله که ممنوع الماقات هستند و در اين مدت همواره مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند.
از نظر بهداشت در بدترين شرايط ممکن بسر ميبرند . زانيار از ناحيه پشت و پاهايش دچار درد ميباشد و لقمان هم دچار روماتيسم شده و وی نيز هم از ناحيه پا درد ميکشد بطوری که اين دو زندانی سياسی احتياج به مداوا و عمل جراحی دارند که در اين باره دکتر بهداری زندان طی نامه ای به دولت آبادی ( دادستان تهران ) از وی خواسته که اين دو زندانی سياسی کُرد به بيمارستان و تحت مداوا قرار گيرند که دولت آبادی در جواب نامه بهداری زندان نوشته که آنها قاتل هستند و بزودی اعدام مشوند و بگذاريد درد بيشتری بکشند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark