شش زندانی سياسی در خطر اجرای حکم اعدام
roshangari
27-Mar-2012

از تهران تا کردستان صدور حکم اعدام برای زندانيانی با جرم سياسی که در دادگاه‌های غيرعلنی و بدون حضور هيأت منصفه محاکمه مي‌شوند همچنان ادامه دارد. اخيرا سازمان عفو بين‌الملل عنوان "حکومت جلاد" را به جمهوری اسلامی داده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark