برگزاری جشن نوروزی توسط زندانيان سياسی در زندان گوهردشت کرج
Roshangari
22-Mar-2012 (2 comments)

زندانيان سياسی ابتدا برای ادای احترام به تمامی جانباختگان راه آزادی مردم ايران در زندانها بخصوص به ياد همبند جانباختۀ خودشان زنده ياد محسن دگمه چی و همچنين تمامی کسانی که در خيابانهای ميهن جان خويش را نثار آزادی کرده بودند به مدت يک دقيقه اعلام سکوت نمودند.
سپس در بخش دوم برنامه يکی از هموطنان بهايی شعری با نام نامه ای به خدا برای ساير زندانيان سياسی خواند.
در قسمت سوم اين برنامه يکی از زندانيان سياسی اقدام به خواند ترانۀ فرهاد به نام بوی عيد نمود.
در بخش چهارم برنامه ،برنامه ای تحت عنوان صندلی داغ که يکی از خبرنگاران زندانی مجری آن بود و يکی از زندانيان سياسی به سئوالهای او پاسخ می داد. اين زندانی سياسی در ابتدای صحبت خود گفت: من از آذربايجان از ديار حنيف نژاد و ستارخان سلام می کنم و سال نو را تبريک می گوييم و سپس به سئوالات مجری برنامه پاسخ داد.
در بخش پنجم اين برنامه ، زندانيان سياسی هموطنان کرد بصورت جم... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Rebecca

Happy Nowruz to all our political prisoners

by Rebecca on

Hoping for a year without tyranny and injustice.

You are in our mind and prayers.

 Wishing you freedom and happiness for the coming year!

 Cheers!


jmyt17

ری جشن نوروزی توسط زندانيان سياسی

jmyt17


 

Happy Norooz to all of you.

Dirty insects akhoond time is coming.

Hope we can help all of you as soon as we can.

Happy Norooz