پلیس نیویورک: ۱۳ ایرانی را به خاطر عکاسی در نیویورک بازپرسی کرده ایم
BBC
22-Mar-2012

آمریکا گفت پلیس این شهر طی هفت سال گذشته ۱۳ ایرانی را که "با دولت ایران ارتباط داشته اند" به دلیل عکاسی از نقاط مختلف شهر مورد بازپرسی قرار داده است.

میچل سیلبر مدیر اطلاعات پلیس نیویورک روز چهارشنبه به کنگره آمریکا گفت: "اهمیت بین المللی نیویورک و جمعیت زیاد یهودیان در این شهر آن را هدفی بالقوه برای حملات تروریستی "از سوی ایران و حزب الله" می کند."

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark