سودان جنوبی: ایران سلاح در اختیار سودان قرار می‌دهد
BBC
21-Mar-2012

مقام‌های سودان جنوبی، ایران را متهم کرده‌اند که سلاح در اختیار سودان قرار داده است.

یک سخنگوی ارتش سودان جنوبی گفت ایران موشک در اختیار ارتش سودان قرار داده است.

او افزود هواپیمای بدون سرنشینی که در شهر جائو در مرز با کوردوفان جنوبی سرنگون شده، دارای مهمات ساخت ایران بوده است.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark