گزارش تلفنی به آقای قائم مقامی در مورد چهارشنبه سوری
Radio Khabar
15-Mar-2012

گزارش تلفنی یکی‌ از جوانان تهران با آقای قائم مقامی در رادیو خبر چهارشنبه سوری از خواسته‌های جوانان داخل باز کشت به فرهنگ ایرانی‌ سخن میگوید

>>>
recommended by JustAnIranian

Share/Save/Bookmark