سايت "بازتاب" به دليل افشای امتيازدهی ايران به چين فيلتر شد
Roshangari
11-Mar-2012 (one comment)

سحام نيوز: در پی افشای امتيازدهی فاحش دولت جمهوری اسلامی به چين موسوم به ”ترکمانچای ارزی“، سايت اصولگرای بازتاب، مشمول فيلترينگ توسط نهادهای امنيتی شد.

سايت بازتاب، با انتشار جزئياتی از قرارداد بين ايران و چين، آن را قرارداد ترکمنچای ارزی خوانده و نوشته بود ”سه سال قبل مطابق با يک قرار داد عجيب، دولت ايران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چين در اختيار اين کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خريد کالای چينی برای ايران استفاده گردد.بنابر اين قرارداد، دولت چين علاوه بر آن که پول خريد نفت ايران را نزد خود نگه می دارد ، مديريت اين پول را نيز به عهده دارد و خود اين پول را به ارزهای مختلف می تواند تبديل کند.

کلمه با انتشار فيلترينگ بازتاب، گزارش داده است که اين تارنما پيش از اين نيز مشمول فيلترينگ توسط نهادهای امنيتی و قضايی شده بود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

In the world of Mafiosi!

by G. Rahmanian on

In the world of Mafiosi this is called money laundering. This is only one way the Islamist thieves transfer funds to their accounts in foreign banks.