پلیس هند شخصی به نام 'محمد کاظمی' را بازداشت کرد
BBC
07-Mar-2012 (3 comments)

پلیس هند یک خبرنگار هندی را در ارتباط با انفجار خودروی سفارت اسرائیل در دهلی نو بازداشت کرده است.

او "محمد کاظمی" معرفی شده که کارمند یک شبکه تلویزیونی دولتی هند است و به عنوان خبرنگار آزاد برای یکی از خبرگزاری های ایران کار می کرده است.

حدود یک ماه پیش، در انفجار یک خودروی سفارت اسرائیل در دهلی‌نو، پایتخت هند، همسر وابسته نظامی اسرائیل در هند زخمی شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

"why do they allow these viruses into their countries"

by Roozbeh_Gilani on

AO: The first rule of Kama sutra:

"get what you desparately need, at the lowest price".

What India, china and all growing economies need most is the cheap oil. And who best to get it from than a desperate IRI ready to almost give away Iran's oil??? 

"Personal business must yield to collective interest."


Anonymous Observer

He's probably a regular commenter on IC -

by Anonymous Observer on

You know, one of the Israel obsessed "peace lovers."  Seriosuly though, why do they allow these viruses into their countries?  No nation in the aorld should allow IR staff into their country.  They should close down their "news" agencies and the "embassies," which are nothing more than terrorist prolifiration operations.  


vildemose

Good for the India.A

by vildemose on

Good for  India.

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.