درج نام یک فرمانده سپاه پاسداران در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر آمریکا
BBC
07-Mar-2012

وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که نام سرتیپ غلامرضا باغبانی "یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران"، به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر آمریکا قرار گرفته است

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark