برگزاری مراسم گراميداشت دومين سالگرد زنده ياد امير حسين ساران بر روی آرامگاهش
Roshangari
06-Mar-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" مراسم گراميداشت دومين سالگرد شهادت، شهيد راه آزادی مردم ايران زنده ياد امير حسين حشمت ساران بر آرامگاهش برگزارشد.
روز سه شنبه 16 اسفند ماه مصادف با دومين سالگرد به شهادت رسيدن زنده ياد امير حسين حشمت ساران بدست شکنجه گران ولی فقيه علی خامنه ای در زندان گوهردشت کرج می باشد. به همين منظور تعداد کثيری از مردم کرج و شهريار و ساير شهرها برای ادای احترام و تجديد عهد با آرامانهای آزاديخواهانۀ وی بر آرامگاه او حاضر شدند.در اين مراسم حضور جوانان چشمگير بود.
حوالی ساعت 15:20 مراسم آغاز گرديد ابتدا پرچم سه رنگ شيرو خورشيد نشان بر آرامگاهش قرار داده شد و پس ازآن توسط شرکت کنندگان آرامگاه زنده ياد ساران گلباران گرديد.در قسمت ديگر اين مراسم خانواده ساران متنی را در گراميداشت و ادامه راه او قرائت کردند.
پس از آن يکی از جوانان در گراميداشت اين جانباختۀ راه آزادی ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark