خودکشی یک زندانی بی دفاع برای رهایی یافت از شرایط قرون وسطایی
hrdai.net
05-Mar-2012

 بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یکی از زندانیان بند 4 زندان گوهردشت کرج برای رهایی یافتن از شرایط قرون وسطایی و رفتارهای غیر انسانی به زندگی خود پایان داد.
زندانی حمیدرضا بیابانی حدودا 38 ساله در حدود 14 سال است که در زندان گوهردشت کرج در بلاتکلیفی بسر می برد. او را اخیرا از بند 7 زندان گوهردشت کرج به حسینیه سالن 11 بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. این زندانی بی دفاع به دلیل شرایط قرون وسطایی و رفتارهای غیر انسانی و وحشیانه روز یکشنبه 14 اسفند ماه برای رهایی یافتن از این شرایط که راه برون رفتی نمی یافت اقدام به خودکشی نمود و پس از فریادهای اعتراض آمیز همبندیانش او را به بهداری زندان منتقل کردند و در آنجا جان سپرد.
تقریبا در انتهای هر سالن زندان گوهردشت کرج یک مکانی بنام حسینیه وجود دارد.این مکان یکی از بدترین مکانهای هر بند می باشد که چندین برابر ظرفیت آن زندانی در آن جای داده اند.زندان... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark