بیش از ده نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی» از تحصیل محروم شدند
Daneshjoo News
04-Mar-2012

گزارش ها از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که طی روز های گذشته تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به اتهام «عدم رعایت پوشش اسلامی» با احکام محرومیت انضباطی مواجه شده اند.

پیش تر و در ترم گذشته نیز دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با قوانین سخت و توهین آمیز "منشور اخلاقی" در دانشگاه و گشت های حراست مواجه شده بودند.

همچنین در ترم گذشته دکتر صالح زاده، مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت و رییس دانشکدهٔ عمران این دانشگاه، در اقدامی بی‌سابقه و غیر قانونی ثبت نام ۱۵ دانشجوی دختر این دانشکده را به دلیل عدم حضور در جلسهٔ اجباری پیرامون موضوع حجاب که برای دانشجویان دختر برگزار کرده بود، لغو کرده و توسط مسئولین آموزش دانشکده اعلام کرده بود «از ثبت نام این دانشجویان در ترم آینده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد».

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark