رسوایی بزرگ اصلاح طلبان با شرکت خاتمی در نمایش مضحک انتخابات
JMI News / JMI News
02-Mar-2012

 حامیان خاتمی و نوکران ولی فقیه بی شرمانه دروغ میگویند و سعی در پرده پوشی و توجیه این خیانت دارند .سایت جرس شرکت رهبر کل اصلاحات در نمایش مضحک انتخابات را تکذیب کرد و شنیده ها حاکی از یزگزاری اجلاسی در واشنگتن در ماه آوریل توسط فاطمه حقیقتجو و همسرش محمد تهوری به همراه دیگر دست اندر کاران کنفرانس رسوای استکهلم برای بزک کردن چهره منفور اصلاح طلبان است .اخبار این کنفرانس ننگین را بزودی از صدای آمریکا خواهید شنید.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark