ای گل! گمان مبر به شب جشن می روی / شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند‏
na
29-Feb-2012
دکتر اردشیر قوام زاده رئیس پژوهشكده خون سرطان و سلول‌های بنیادی خون ساز دانشگاه علوم پزشكی تهران برنده جایزه «برترین محقق جهان در زمینه سرطان و بیماری های خونی» شد. آمریکایی ها گفتند ایران تحریم است:  نه ویزا دادند و نه اجازه دادند جایزه به او داده شود.

اصغر فرهادی را اما ویزایش دادند جایزه هایش دادند بوسیدندش تبریکش هم گفتند. >>>
recommended by rezapci

Share/Save/Bookmark