"در فتنه 88 نظام بی ناموس شد"
Roshangari
27-Feb-2012 (2 comments)

كانديداى جبهه پايدارى با بيان اينكه در آن زمان ناموس نظام زير سوال رفت، گفت: قم چرا صدايت در آن زمان رسا نبود در زمانی که رهبری به نماز جمعه مي‌رود، وقتی که آقا حرف مي‌زند تا رديف اول حال ندارند تکبير بگويند، تسبيح مي‌اندازند و ذکر مي‌گويند، اينجا جای ذکر گفتن نيست اينجا جای تکبير است، وقتی آقا حرف مي‌زند تکبير مال مردمی است که از صف سوم به بعد نشسته‌اند و الحمدالله امروزه جزو خواص هستند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

نظام شاید ولی ایران

Abarmard


در انتخابات ۸۸ ایران ناموسش را شناخت.


maziar 58

.......

by maziar 58 on

Roozbeh khan

Thanks for the link 

But this nezam was Bi namoos since 58.

Maziar