درخت چنار ۱۲۰٠ ساله در نياسر قطع شد
CHN / اصفهان فردا
21-Feb-2012 (3 comments)
چنار کهنسال نیاسر با قدمتی 1200 ساله درحالی از بیخ و بن کنده شد که این چنار در محور فرهنگی ـ تاریخی نیاسر به ثبت ملی رسیده بود. گفته‌می‌شود برخی از اهالی محله تالار نیاسر با همکاری هیات امناء مسجد این محله به ‌بهانه توسعه محدوده مسجد اقدام به‌ قطع چنار نیاسر کردند.    

 

>>>
Fesenjoon2

1200 year old tree killed to expand mosque

by Fesenjoon2 on

Now more pious men and women can gather in the mosque to shout with fury and disgust "death to Israel" and "Death to America!"


Share/Save/Bookmark

 
divaneh

I wish they had asked her the secret of her long life

by divaneh on

it is now too late.

Just another case of lawlessness under IRI.


Mehrban

What a shame

by Mehrban on

I am so sorry to hear this.