استراتژی جدید آمریکا
شهروند
18-Feb-2012

  عقب نشینی آمریکا از منطقه، بدون تسویه حساب با ایران، به معنای پایان کار امریکاست نوشته: بلنت اسین اوغلو* چندی پیش اوباما رئیس جمهور آمریکا یک سند استراتژیک را امضاء کرد. در اسناد استراتژیک قبلی، تامین حاکمیت بر جهان، با جهانی کردن جنگ ها مد نظر بود. در استراتژی قبلی اصل 2.5 حاکم بود.طبق آن اصل، برای آمریکا، حین جنگ همزمان با دو دولت، جنگ پنهانی با دولتی دیگر، یعنی دولت سوم، پیش بینی شده بود.

>>>
recommended by Afshin Ehx

Share/Save/Bookmark