برنامه تلوزیونی جبهه ملی ایران;جایگاه پرویز ثابتی در تاریخ
JMI News / JMI News
16-Feb-2012

کتاب «در دامگه حادثه»، که در آن عرفان قانعی‌فرد، محقق تاریخ معاصر به گفت‌وگو با پرویز ثابتی، حقوق‌دان و از مقام‌های سازمان اطلاعات و امنیت پیش از انقلاب اسلامی، ‌پرداخته، به تازگی منتشر شده است. پرویز ثابتی، حقوق‌دان و مدیر کل نهم سازمان اطلاعات و امنیت پیش از انقلاب سال 57 در ایران، در سال ۱۳۱۵ در سنگسر سمنان به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در سنگسر از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۸ و دوران دبیرستان را در تهران از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۴ گذراند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark