"ولنتاين" جشن گرفته می شود، حتی در قم
Roshangari
16-Feb-2012

"روز عشق" يا "ولنتاين" اگر چه در تقويم رسمی ايران نيست اما به لطف فرهنگ سازی موفق! انجام شده، هر سال با استقبال بهتری نسبت به بسياری از مناسبت‌های رسمی روبرو مي‌شود. امسال هم مانند چند سال گذشته، بازار خريد و فروش کادوهای مناسبتی "روز والنتاين" در شهر قم داغ بود.

به گزارش قم نيوز، مراسم "روز ولنتياين" يا "روز عشق" سال هاست که در کشور ما هم رواج يافته است. مراسم اين روز که در فرهنگ سده های ميانه و سپس فرهنگ مدرن غربی بعنوان روز "ابراز عشق" شناخته می شود، در روز ۱۴ فوريه هر سال برگزار می شود.

هر سال در روز ولنتاين برابر با ۲۵ بهمن هديه دادن و هديه گرفتن در شهر قم نيز مانند ساير شهرها از سوی بسياری از جوانان انجام می شود. به گفته فروشندگان فروش هديه های مخصوص "ولنتاين" از ۱۰ روز مانده به اين روز شروع می شود و تا دو الی سه برابر افزايش می يابد. به طوری که يکی از فروشندگان عنوان می کند اجناس... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark