آماده باش نيروهای سرکوبگر ولی فقيه برای مقابله با اعتراضات مردم
Roshangari
06-Feb-2012 (one comment)

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" نيروهای سرکوبگر ولی فقيه علی خامنه ای از ترس اعتراضات مردم ايران به حالت آماده باش در آمده اند.
.از امروز دوشنبه 17 بهمن ماه به تمامی نيروهای سرکوبگر سپاه پاسداران،نيروی انتظامی ،بيسج و وزارت اطلاعات آماده باش داده شده است.
در چند روز اخير مردم و بخصوص جوانان در تهران و شهرستانها در مراکز اصلی شهر و پلهای هوايی اقدام به نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ديکتاتور و دادن فراخوان برای برپايی اعتراضات می کنند.
تعدادی از جوانان اقدام به نوشتن پلاکاردهای پارچه ای چند متری با شعار مرگ بر خامنه ای به زبان فارسی و انگليسی و نصب آن در محلهای پر تردد و بر روی پل های هوايی نمودند.
از جمله : امروز حوالی ساعت 12:00 بر روی پل فرديس تهران کرج پلاکارد بزرگی نصب گرديد که بر روی آن به زبانهای انگليسی و فارسی شعار مرگ بر خامنه ای نوشته شده است
رانندگان خودروها ب... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Dr. Mohandes

Kachala!

by Dr. Mohandes on

Kachala jam shaveed ta beravim pishe khoda...

ya be ma moo bedahad ya bezanad bar sare ma.

The question is how many koor and kachals can be successfully gathered around in order to wage an unfair combat/war!