دیوان محاسبات: ١٢ میلیارد دلار از بودجه پارسال گم شده
دیوان محاسبات:12میلیارد دلار از بودجه پارسال گم شده / بازتاب
05-Feb-2012 (one comment)

گزارش رسمی دیوان برایمان ملاک است. آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که 2/1میلیارد دلار در بودجه، گم نشده اما هزینه‌کرد آن مشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان محاسبات اعتقاد دیگری دارد و می‌گوید گم شده. ..البته در سال 86 بیشتر از این است. حدود دو میلیارد و در سال ‌در سال 87 حدود پنج‌میلیارد دلار. در سال 89 نیز12‌میلیارد دلار است

روزنامه شرق گفت وگویی مفصل با «عماد حسینی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است.
در بخشی از این مصاحبه آمده است:

*حالا نه تنها در صنعت نفت که در تمامی صنایع وابسته به آن، توسعه آنچنانی براساس ظرفیت‌ها و امکاناتی که وجود داشته، نداشتیم. دولت باید پاسخگو باشد، هم به ما و هم به آیندگان که با وجود 600‌میلیارد‌دلار درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته. باید توضیح دهد که پول توسعه کجا رفته است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Tabrik to Pendar and the

by vildemose on

Tabrik to Pendar and the rest of IRI groupies.

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.