گردهمايی ۵۰ عضو گروه های مخالف جمهوری اسلامی در سوئد
رادیو فردا
05-Feb-2012

۵۰ نفر از مخالفان و اعضای گروه های اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران در نشستی دو روزه با عنوان «اتحاد برای دموکراسی» شرکت کردند و درباره راه های بهبود دموکراسی در ايران و انتخابات پيش روی مجلس نهم به رايزنی پرداختند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark