عذرخواهی از ملت ايران برای 33 سال: به خطا و بيراهه رفتيم
Roshangari
04-Feb-2012

در شامگاه عمر و در آستانه‌ی سی و سومين سالگرد پيروی انقلاب اسلامی و در سالروز پذيرش مسووليت از سوی دولت موقت زنده ياد مهندس مهدی بازرگان، به عنوان احدی از ياران و همراهان ايشان در دولت موقت و در نهضت آزادی ايران، بر خود واجب دانستم آن‌چه را که از خاطرات دردناک روزگار گذشته و پس از سال ها مبارزه برای آزادی ملت و رهايی از سيطره ی خودکامگان در ذخيره ی تجربه دارم، به عنوان ادای دين به حافظه‌ی تاريخی ملت شريف ايران و به ويژه جوانان پرشور و نيک‌انديش سرزمينمان در ميان گذارم و ضمن ايفای مسووليت سنگين انتقال تجربيات بيش از شش دهه تلاش و حضور در عرصه‌ی سياست و اجتماع اين مملکت، با دفاع از اصالت انقلاب و آرمان‌های مردم ايران و تاييد مديريت و رهبری آن که لااقل تا برهه‌‌‌ی پيروزي، ميتنی بر شعار “ همه با هم “ بود و موجبات پيروزی انقلاب را با کم‌ترين هزينه فراهم آورد و همچنين، ضمن تاييد مبارزات آزادي‌خواهانه‌ی ملت ايران عليه ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark