بهمن.پسراحمدی نژاد:عروسی فقيرانه، زندگی شاهانه
roshangari
28-Jan-2012 (2 comments)

چندى پيش اخبارى به دست آمد مبنى بر اين كه پسر بزرگتر محمود احمدى نژاد يعنى مهدي، در حال تحصيل در شعبه دانشگاه شريف واحد كيش در مقطع دكترا مى باشد. پس از پيگيرى هاى انجام شده معلوم گرديد كه هزينه تحصيل تمامى رشته هاى دكترا در واحد كيش دانشگاه شريف نزديك به 20 ميليون تومان(در هر ترم) مى باشد .
آفتاب: چندى پيش اخبارى به دست آمد مبنى بر اين كه پسر بزرگتر محمود احمدى نژاد يعنى مهدي، در حال تحصيل در شعبه دانشگاه شريف واحد كيش در مقطع دكترا مى باشد. پس از پيگيرى هاى انجام شده معلوم گرديد كه هزينه تحصيل تمامى رشته هاى دكترا در واحد كيش دانشگاه شريف نزديك به 20 ميليون تومان(در هر ترم) مى باشد .

محل سكونت مهدى احمدى نژاد نيز در يكى از بهترين مكان هاى جزيره كيش بوده و در همين برج نيز دو واحد براى همراهان پسر رئيس جمهور تهيه شده است. اين شركت كه محل زندگى مهدى احمدى نژاد را تهيه ديده است از بزرگترين موسسات و پيمان كاران جزيره كيش بوده... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Faramarz

دانشگاه شريف در شعبه كيش!

Faramarz


Talk about a party school!

This is like UC Santa Barbara or Chico State!


vildemose

 Where is Pendar Neek? I

by vildemose on

 Where is Pendar Neek? I don't see him objecting to IRI's out-of-control plundering??

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.