جمهوری اسلامی ایران یک خلبان ناراضی سپاه را مخفیانه اعدام کرد
rahsanews
22-Jan-2012 (2 comments)

خلبان سپاهی ناراضی مخفیانه در ۲۶ دیماه به شهادت رسید، این مطلبی  بود که توسط  خبرگزاری اذربایجان و به نقل از یکی از پرسنل پایگاه هوایی سپاه در شیراز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری آذربایجان، متن نامه جمعی از پرسنل پایگاه هوایی شیراز در رابطه با این اعدام بدین شرح است:

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

گمانه زنی در مورد اعدام یکی از خلبانان ناراضی سپاه پاسدارن

Roozbeh_Gilani


گمانه زنی در مورد اعدام یکی از خلبانان ناراضی سپاه پاسدارن


Simorgh5555

Price Tag

by Simorgh5555 on

Every opposition member that is killed we need to respond in kind.