خطیب نمازجمعه: جنگ دراسلام برای اصلاح است
رادیو فرانسه
20-Jan-2012

آیت الله احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان با طرح این نظر درنمازجمعه امروز تهران گفت: جنگ در اسلام برای براندازی فساد است، ولی آخرین درمان است و تا مادامی که می توان از راه های دیگر با فساد مقابله کرد، از آن استفاده نمی شود.

 

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark