مخفیگاه زرتشتیان در اعماق زمین - درینکویو
History.com / History Channel
19-Jan-2012 (one comment)

بر اساس اسناد و یافته‌های تاریخی‌، گفته شده است که این شهر زیر زمینی‌ ساخته شده توسط ایرانیان باستان باشد که از رهروان اهورا مزدا بوده اند. درینکویو به زبان ترکیه امروزی به معنای چاه عمیق می‌باشد

>>>
recommended by Mohammad Ala

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Dr. Ala, thanks for

by Maryam Hojjat on

posting this interesting news.