دو نفر در مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند
oshangari
16-Jan-2012

آژانس خبری موکريان
سرويس حقوق بشر

دو شهروند اهل مهاباد از طرف دادگاه انقلاب اين شهر به اعدام محکوم شدند..
بر اساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکريان، دو شهروند مهابادی به نام های علی و حبيب افشاری که حدود يک سال است دربازداشت بسر می برند به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغی و عضويت در يک حزب مخالف نظام و ... از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شدند.

چند تن از هم بندی های اين افراد در تماس با آژانس خبری موکريان اعلام نمودند: صبح امروز حکم اعدام به اين دو زندانی که هم اکنون در زندان اروميه به سر می برند ابلاغ شده و در حکم ابلاغی 20 روز به متهمين مهلت داده شده است که به حکم صادره اعتراض نمايند.

شايان ذکر است وکيل حبيب (رزگار) افشاری در پی تماس خسرو کردپور مدير آژانس خبری موکريان با وی ، صدور حکم اعدام برای موکلش حبيب افشاری را تأييد و اعلام نموده در فرصت قانونی به حکم صادره اعتراض می نمايد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark