فیلم;وکیل عاشق/گفتگویی پر احساس با سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل مصدق
JMI News / JMI News
10-Jan-2012

دکتر مصدق در نامه‌ای به بزرگمهر در قدردانی از او نوشته بود:
«‌ شما وکیل تسخیری بودید، تسخیر نشدید و از اجرای اوامر مافوق، سر باز زدید. سخنی برخلا‌ف وجدان نگفتید و هرگونه مدارکی هم که مورد احتیاج اینجانب بود از نظر انجام وظیفه، برایم تهیه نمودید که نمی‌دانم چگونه تشکر کنم و این انجام وظیفه سبب شد که بعد از ختم محاکمه شما را از کار خارج کنند و یک عمر صحت عمل و درستکاری شما را ندیده بگیرند. به عقیده اینجانب، شما چیزی گم نکردید و چنانچه نام نیک خود را با ثروتی که بعضی از راه خیانت به مملکت به‌دست آورده‌اند مقایسه کنید، معلوم خواهد شد کدام گواراتر و وزین‌تر است. »

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark