صدور حکم اعدام عليه زندانی سياسی غلامرضا خسروی از زندانيان سياسی دهۀ 60
Roshangari
03-Jan-2012

خلاصه ای از زندگينامه مبارزاتی زندانی سياسی غلامرضا خسروی که به اعدام محکوم شده است و 40 ماه است که در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات تحت شکنجه های قرون وسطايی قرار دارد ،جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختيار "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" قرار گرفته شده است. متن زنديگينامه مبارزاتی اين زندانی سياسی به قرار زير می باشد:

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark