آرش حجازی: نامه ای که دلم می خواست برای آقای خامنه ای بنویسم، اما نمی نویسم
Arash Hejazi's website
23-Dec-2011

جناب آقای خامنه ای،

آقای نوری‌زاد از من نخواسته‌اند برای شما نامه بنویسم، اما
از روزی که نامه‌ی ایشان را خواندم، احساس کردم دلم می خواهد بنویسم. بر
خلاف آقای نوری زاد، من از یاران نزدیک شما نبوده ام. یار نزدیک هیچ کدام
از گروه های اپوزیسیون هم نیستم. یار هیچ کس نیستم جز انسان های ساده‌ای
از جنس خودم، که چشمشان به کورسوی دوردستی روشن است که نوید می دهد روزی
آفتاب بر ما خواهد تابید، که انفجار ستاره‌ای را خواهیم دید، که فرشته‌ی
آزادی به ما هم فرصت خواهد داد تا استعدادهای بالقوه‌مان را محقق کنیم.

اما دلم از نامه‌ی آقای نوری‌زاد به درد آمد. نه به‌خاطر
مشقاتی که متحمل شده‌اند ــ که هرچند حق هیچ انسانی نیست، اما بر سر هزاران
هزار ایرانی دیگر نیز باریده و آقای نوری‌زاد دست‌کم در کهریزک شما
تکه‌تکه نشدند و پزشک معالجشان ــ فقط به خاطر آنکه زیاد می‌دانست و شر... >>>

recommended by elijah

Share/Save/Bookmark