زخمی ماندگار بر گرز بهرام/ ظرافت اثر از دست رفت
خبرگزاری مهر
23-Dec-2011

با وجود اینکه مرمت گرز شکسته بهرام در نقش برجسته تنگ چوگان کازرون به اتمام رسیده اما زخم ناشی از تهاجم به این اثر تاریخی برای همیشه بر قامت گرز بهرام به یادگار می ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل بخشی از نفیس ترین نقش برجسته های موجود در مجموعه ساسانی تنگ چوگان در شهرستان کازرون بر اثر اصابت پتک یا وسیله مشابه دیگری شکسته شد.

بر اثر این آسیب دیدگی گرز آویزان از اسب بهرام در دوم نقش برجسته در ضلع غربی تنگ چوگان به کلی شکسته و از بدنه کوه جدا شده و به دنبال این موضوع اقدامات لازم برای مرمت این نقش برجسته آغاز شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark