خائن کیست؟؟؟
youtube
22-Dec-2011 (one comment)
recommended by calais

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

درود بر این جوان دلیر و با غیرت ایرانی‌.

Roozbeh_Gilani


شیر مادرش حلالش باشد. درد و بلاش بخوره تو سر هر چی‌ پیر و پاتال وطن فروش ساندیس خور لابییست واشنگتن نشین،  که به خاطر یک چلو کباب مفتی، خایه مالی‌ این فاشیست بی‌ وطن، این آخوند بی‌ عمّامه، احمدی‌نژاد رو می‌کنن...