رنجنامۀ تکان دهنده زندانی سياسی عثمان مصطفی پور به دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر
Roshangari
16-Dec-2011

رنجنامه زندانی سياسی عثمان مصطفی پور که جهت ارسال به دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتشار در رسانه ها در اختيار "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" قرار داده شده است. او که بيش از 20 سال است در شکنجه گاه ها و زندانهای ولی فقيه علی خامنه ای بسر برده است و هر بار عليرغم بودن در زندان عليه وی پرونده سازی شده و محکوم گرديد.متن نامه تکان دهنده اين زندانی سياسی به قرار زير می باشد:
بسم تعالي،
اينجانب عثمان مصطفی پور فرزند حسين اهل روستای کاسه گران منطقه پيرانشهر در تاريخ 23/04/1370 به همراه 3 تن ديگر از رفقايم در دره آسن گران ترگور اروميه دستگير شديم. دو تن ديگر از رفقايم به نامهای حسين سيت وت و محمد صالح شاهينی در همان محل به ضرب گلوله نيروهای سپاه پاسداران شهيد شدند.
سه تن اسير ديگر به نام های ملا جاسم دلنشين و ايوب جهانگيری به ترتيب در سالهای 1371 و 1372 در زندان مرکزی اروميه اعدام شده و کسی تا کنو... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark