پدر دکتر اندرجانی پزشک جانباخته کهريزک:فرزندم سياسی نبود اما اين بلا را سرش آوردند
roshangari
15-Dec-2011

در حالی آبان ماه سال جاری دومين سالگرد درگذشت رامين اندرجاني، پزشک کهريزک در منزل اين شهيد برگزار شد که تاکنون پيگيری های خانواده او برای روشن شدن علت مرگ وی به هيچ نتيجه ای نرسيده است. اما پدر اين شهيد به عدالت خدا ايمان دارد و می گويد: "چه بگويم؟ چه مانده که بگويم؟ همه چيز "روشن" است و خدا خودش عادل است من همه چيز را به او واگذار کردم."

دکتر رامين پوراندرجانی روز نوزدهم آبان ماه سال 88 در استراحتگاه خود در ساختمان بهداری نيروی انتظامی تهران بزرگ بطرز مشکوکی جان سپرد و علت مرگ وی از سوی مقامات قضايی سکته قلبی در خواب عنوان شد و جسد وی بدون اجازۀ کالبد شکافی به خانواده، توسط نيروی انتظامی دفن شد. رامين پوراندرجانی تعدادی از قربانيان شکنجه بازداشتگاه کهريزک از جمله شهيد محسن روح الامينی را ويزيت کرده بود. او بارها مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت تا جنايات کهريزک را افشا نکند و اين مسائل را پيش از مرگ خود به تعدا... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark