سازمان بهزیستی: بیش از ۵۰درصد کارگران جنسی، زنان متاهل هستند
VOI NEWS
14-Dec-2011 (one comment)

براساس گزارش سازمان بهزیستی در خصوص کارگران جنسی (روسپی) بیش از "۵۰ درصد کارگران جنسی در این تحقیق زنان متاهل و اغلب این افراد از طبقه متوسط هستند." به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حبیب‌الله فرید، مدیر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، زنان کارگر جنسی در ایران را به دو گروه تقسیم کرده و گفته که گروه نخست"صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می‌شوند و گروه دوم نیز افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و انگیزه آنها صرفا اقتصادی نیست."

به گفته آقای فرید، در برخی از این افراد "اعتیاد جنسی" نیز مشاهده شده که نیازمند درمان‌های روانشناختی هستند.

>>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark

 
comments

Thank you for the news.

by comments on

That's okay as long as they don't trasmit HIV to their unborn children.  How possible is it?

"It's not about what we believe. It's more about how we behave and influence." Comments