خرید خانه های چند میلیون دلاری اعضای بیت رهبری در کالیفرنیا
پیک نت
13-Dec-2011

در پنج ماه گذشته چند تن از وابستگان مقامات داخل بیت رهبری توانسته اند کارت اقامت در امریکا را بدست آورده و بعنوان افراد ثروتمند و دارای امکانات سرمایه گذاری در گرانترین مناطق کالیفرنیا مستقر شوند. 

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark