اجراي حد قطع پا و دست در زندان عادل‌آباد
ISNA
11-Dec-2011 (2 comments)

اجراي حد قطع پا و دست دو سارق در زندان عادل‌آباد؛ 
دادستان شيراز: دستگاه قضايي فارس در اجراي حدود الهي مصمم است

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark

 
HHH

It's Only a Foot

by HHH on

Whats the big deal? Looks like you've never been robbed! I have. I want their heads off!


Fesenjoon2

ترك عادت موجب مرض است

Fesenjoon2


Some people will never learn. It's the 21st century, and you're still chopping off hands? WTF is wrong with you?!