نقش برجسته تنگ چوگان تخریب شد/ گرز بهرام شکست
MehrNews / خبرگزاری مهر
11-Dec-2011 (one comment)
بخشی از نفیس ترین نقش برجسته های موجود در مجموعه ساسانی تنگ چوگان در شهرستان کازرون بر اثر اصابت پتک یا وسیله مشابه دیگری شکسته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این آسیب دیدگی گرز آویزان از اسب بهرام در دوم نقش برجسته در ضلع غربی تنگ چوگان به کلی شکسته شد و از بدنه کوه جدا شده است.

>>>
Fesenjoon2

Destruction of Sassanide heritage

by Fesenjoon2 on

They'll soon build an Imamzadeh in its place. Not to worry.


Share/Save/Bookmark