جنجال بر سر عکس های نیمه برهنه در یک کشور اسلامی
BBC / Haroon Najafi Zadeh
09-Dec-2011 (one comment)

یک هنرپیشه پاکستانی که عکس های برهنه اش در کشورش خبرساز شده از مجله هندی که این تصاویر را منتشر کرده دو میلیون دلار خسارت خواسته. وینا ملک می گوید این مجله با دستکاری ، عکسها را برهنه چاپ کرده. وکیل مجله می گوید این خانم ملک است که در خبر دستکاری کرده است.

هارون نجفی‌زاده، بی بی سی،گزارش می‌دهد.

>>>
Anonymous Observer

Video:Kudos to Another Taboo Breaking Muslim Woman

by Anonymous Observer on

The irony in this whole thing is that the monkies who criticize this woman on the streets of Pakistan in all likelihood won't think twice about having sex with little boys.


Share/Save/Bookmark