خودشان را از ما هم چپ تر و اصلا کمونيست معرفی خواهند کرد.
roshangari
04-Dec-2011

به گزارش خبرآنلاين، آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌کنی رئيس مجلس خبرگان در گفت‌گويی با مجله پاسدار اسلام، به بازخوانى بخشى از مسائل قبل و بعد ار انتخابات رياست جمهورى دهم پرداخت و گفت: آقای آقازاده قبل از انتخابات 88 پيش من آمد و گفت: «شما با آقای ميرحسين موسوی مخالفت نکن و سکوت کن». من دو تا ايراد گرفتم و گفتم:‌ «من آقای ميرحسين را از نظر اقتصادی يک آدم سوسياليست مي‌دانم. ايشان نه فقط در دوران جنگ که اصولاً سبک تفکرش اين بود. روی بدی و خوبی اين عقيده بحث ندارم، ولی به هر حال ايشان عقيده‌اش اين بود. مسئله بعدی هم اينکه ايشان به آقای خامنه‌ای اعتقاد ولايی ندارد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark