جبهه ملی ایران حمله به سفارت انگلیس را محکوم میکند
jmi news / jmi news
30-Nov-2011
جبهه ملی ایران حمله عناصر آشوبگر به سفارت انگلیس در تهران را که بر خلاف مصالح ملی و قوانین بین المللی صورت گرفته است محکوم میکند.
توجیه این عمل وحشیانه توسط برخی از سردمداران وروزنامه های این حکومت در ادامه سیاست های ایران بربادده رژیم اسلامی است که پیامد های آن گریبان گیر ملت شریف و صلح جوی ایران خواهد بود.
اینگونه بحران سازی ها کشور را به سوی جنگ و ناآرامی سوق میدهد که تنها تامین کننده خواسته ها و منافع جریان های ضد ایرانی داخلی و خارجی میباشد >>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark