گزارشی تکان دهنده از زندان مرکزی قم:بدتر از کهريزک؟
Roshangari
29-Nov-2011

گزارشی تکان دهنده از“گوانتانوموی قم“

منابع خبری جنبش سبز و فعالان حقوق بشري، طی گزارشی از وضعيت وخيم زندان لنگرود قم، اين زندان را "گوانتانوموی قم" معرفی کرده و گوشه ای از فجايع رخ داده در اين زندان را منتشر ساخته اند.

به گزارش کلمه، گزارش ها از زندان مرکزی قم نشان مي‌دهد وضعيت فجيعی به مراتب بدتر از کهريزک در اين زندان برقرار است. اين گزارش از آزار و شکنجه گسترده انسان ها در زندانی در ۱۰ کيلومتری قم پرده بر مي‌دارد. اين زندان که زندان لنگرود نام دارد و به گوانتاناموی قم مشهور است، اخيرا به محل تازه ای برای نگهداری و شکنجه زندانيان سياسی مبدل شده است.

اين زندان که در جاده قم به کاشان قرار دارد، به دليل تعداد بيش از حد زندانيان و امکانات کم و نيز اقدامات تحقيرآميز مسئولان زندان، با مشکلات بسياری روبه‌روست. روابط غيراخلاقی موجود، که طبق برخی گزارش‌ها برای بعضی از زندانيان به ممر درآمد تبديل شده است، ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark