با كارشكنی دولت مجارستان ، صالحی از سفر به هلند بازماند
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)
28-Nov-2011

یك مقام آگاه در وزارت امور خارجه روز دوشنبه در ارتباط با لغو سفر علی اكبر صالحی به هلند اظهار داشت: دولت مجارستان با طرح برخی مسائل فنی از صدور مجوز عبور هواپیما از فضای این كشور خودداری كرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark