تمامی اقدامات كارشناسی برای حفاظت از تخت جمشید انجام شده است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
24-Nov-2011

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این سازمان تمامی اقدامات علمی، دقت نظر و جوانب كارشناسی برای حفاظت از آثار جهانی همچون تخت جمشید را انجام داده است.

'مسعود علویان صدر' روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در مورد جریان‌سازی‌های اخیرِ برخی رسانه‌ها و پایگاههای مغرض خارجی در مورد تخریب تخت جمشید یادآورشد:

خبررسانی‌های اخیر در مورد موضوع تخت جمشید در روزهای گذشته نشانگر برخوردی غیركارشناسانه و غیر فنی با یك اثر تاریخی و جهانی بود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark