نرخ بيكارى تا پايان سال جارى 25 درصد افزايش مي‌يابد
roshangari
23-Nov-2011

ايلنا: رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور از عدم تحقق سياست‌های اشتغال زايی دولت در سال جاری خبر داد و گفت: با تصويب پيش نويس اصلاح قانون کار نرخ بيکاری از ۲۰ به ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت.

فتح الله بيات در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا مخالفت نمايندگان کارگری را با پيش نويس فعلی اصلاح قانون کار اعلام کرد و گفت: پيش نويس اصلاح قانون کار تنها منافع دولت را تضمين مي‌کند.

وی موارد اصلاحی پيش نويس را درمورد تعيين ميزان عيدی کارگران مورد انتقاد قرارداد و گفت: در حال حاضر مبلغ عيدی کارگران مصوبه سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی است و ارتباطی با قانون کار فعلی ندارد.

وی خواستار افزايش پايه مزدی کارگران بر اساس تورم واقعی در بازار شد و خاطرنشان كرد: نرخ دستمزد کارگران سال آينده حداکثر ۴۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark