ورودی بهشت و جهنم + عکس
Roshangari
23-Nov-2011

دوستان عزيزم، گروه تبليغاتی عفاف و حجاب پوستر خنده داری منتشر کرده که گفتم برايتان بفرستم. خودم تفسيری ندارم جز اين که بگويم: شتر در خواب بيند پنبه دانه...
اما در يکی از سايت های خودی شان چند تا کامنت بود، از جمله:
- دختری که به جهنم می رود بجای نگاه پر حسرت نگاهی مغرورانه وسربلند دارد
- ميشه آدرساين جهنمو برام sms کنی
- جرا خانم محجبه که به بهشت ميره اينقدر سرافکنده هست واون خانم بی حجاب سربلند؟؟؟؟؟
نرگس

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark