تصاویر::زیباترین دانشگاه ایران کجاست؟
دانشجونيوز
17-Nov-2011 (2 comments)

دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان دانشگاه مادر در منطقه جنوب شرق شناخته شده است. این دانشگاه که در منطقه محروم سیستان و بلوچستان قرار دارد یکی از مجهزترین دانشگاههای کشور محسوب می‌شود.

>>>
recommended by Mohammad Ala

Share/Save/Bookmark

 
Fesenjoon2

تلفیق حوزه و دانشگاه

Fesenjoon2


I love the picture where the mullahs are sitting in the front row.


Abarmard

This is a great policy

by Abarmard on

To move a beautiful design for a university in an area that is very poor. It certainly will improve the region and brings people who can turn the region around for better. Thanks for posting.