حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد
خبرگزاری فارس / گروه سیاسی
16-Nov-2011

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حادثه اخیر گفت: این حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark