امام جمعه زاهدان از تشديد فشارها بر اهل سنت به شدت انتقاد کرد
roshangari
10-Nov-2011

سحام نيوز: مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز عيد قربان اين شهر از تشديد فشارها بر اهل سنت به شدت انتقاد کرد و گفت: سياست ما همواره اين بوده است که حتی الامکان مسايل خود را از طريق تريبون عمومی مطرح نکنيم. اما زمانی که به مسايل ما توجه و رسيدگی لازم انجام نگيرد و راه حل گفتمان برای حل مشکلات ثمربخش نباشد، به ناچار زبان به گلايه می گشاييم و برخی مسايل و بی مهری ها را بيان می کنيم.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark